O Nas
Kalendarz szkolny
Klasy
Zajęcia dodatkowe
Pliki do pobrania
Zapisy
Aktualności
Kontakt


© Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Im. Św. Kazimierza w Nottingham  2019

© Polish Language And Cultural Center in Nottingham  2019

Szkoła dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat przygotowująca do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywają się w soboty od godz 9:00 do 12:00 w Bluecoat Beechdale Academy, Harvey Road, Nottingham

www.polishschoolnottingham.co.ukwww.polishschoolnottingham.co.uk

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

OUR SCHOOL PROMOTES POLISH VALUES AND TRADITIONS, WHICH MAKE US ALL SO PROUD.

Est. 1951

(Registered Charity No. 1139846)

 Od uczniów Szkoły Polskiej oczekuje się:


 Uczniom zabrania się:


 W razie niewypełnienia regulaminu mogą nastąpić poniższe konsekwencje:

 

 Zadaniem rodziców jest zapoznanie swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomoc w  przestrzeganiu go.  


 Rodzice zobowiązani są do:


Od rodziców oczekuje się zachęcania, popierania i umożliwienia ich dzieciom udziału w imprezach szkolnych.

RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO OBECNOŚCI I UDZIAŁU W DOROCZNYM WALNYM ZEBRANIU, KTÓRE JEST NAJWYŻSZĄ WŁADZĄ SZKOŁY I NA KTÓRYM PODEJMOWANE SĄ WSZYSTKIE GŁÓWNE DECYZJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SZKOŁY.Regulamin szkoły