O Nas Aktualności Kalendarz szkolny Klasy i zarząd  Zajęcia dodatkowe Pliki do pobrania Zapisy Kontakt

 Klasa 9 (Year 9)

               KALENDARZ ROK SZKOLNY 2018/2019

 

          YEAR 9  - Pani MONIKA BERNART
Lekcja historii w klasie 9 - Bohaterowie powstania warszawskiego i ich postawy godne naśladowania.

Uczniowie lekcję rozpoczęli od wysłuchania relacji świadków, oglądali stare fotografie, następnie w grupach analizowali postawy bohaterów powstania.

14/10/2017


Przez dwa kolejne zajęcia klasa 9 przerabiała zagadnienia związane z mediami i dziennikarstwem. Uczniowe analizowali, jak informacje trafiają do mediów. Na kolejnych zajęciach w roli fotoreporterów, zadawali trzy pytania do niewidomego, który chce zdobyć szczyt. Następnie omawiali różnice między prasa tabloidową i opiniotwórczą. Kto wie, czy po tych lekcjach, nie mamy już w klasie 9 przyszłego dziennikarza😀

16/12/2017


Lekcja w klasie 9🙂

Zajęcia o zagadnieniach społecznych takich jak bieda, ubóstwo oraz pomoc potrzebującym skłoniła uczniów klasy 9 do przemyśleń na temat wolontariatu. Spróbowali własnych sił i stworzyli plakaty na ten temat.

2017/2018

20/10/2018

Lekcja historii w naszej szkole🙂

W ramach akcji BohaterOn klasa 9 realizowała temat Powstania Warszawskiego poprzez oglądanie zdjęć i słuchanie wywiadów świadków zdarzeń z tamtych lat. Ponadto uczniowie sami tworzyli schematy postaw powstańczych oraz poznawali emocje i sytuacje jakie towarzyszyły młodym bohaterom. Wychowca klasy 9, Pani Monika Bernat, chciałaby bardzo podziękować swoim uczniom za czynny udział w lekcjach podczas, których mogli wspólnie stworzyć grupę i stać się częścią historii💪🏻

Mikołajki w klasie 9😄czyli „podaj paczkę” w wersji trudniejszej. Wszyscy chcieli i czekali na prezenty mniejsze i większe. Ten dzień w klasie przyniósł wiele radości i zadowolenia wszystkim.

.

Na dzisiejszej lekcji uczniowie w klasie 9 rozmawiali o globalnych problemach na świecie, takich jak głód, ubóstwo, edukacja podstawowa i jej dostępność, opieka medyczna, ochrona środowiska i ograniczenie umieralności dzieci. Uczniowie poznali słownictwo z tym związane m.in. wolontariusz, wolontariat, praca charytatywna. Zaznajomili się również z pracą na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej. Efektem dzisiejszej lekcji był stworzony przez nich kolaż. Wychowawca klasy p.Monika Bernat jest bardzo z nich dumna, a efekty pracy mogą Państwo podziwiać już teraz.

19/01/2019

Na dzisiejszych zajęciach klasa 9 kontynuowała temat „Kalendarz uroczystości rodzinnych” i zajęła się projektem kartki okolicznościowej. Jak widać większość klasy zaprojektowała kartki wielkanocne, ale znalazły się również kartki na urodziny z życzeniami oraz kartka pocztówka:”Pozdrowienia z Nottingham”. Gratuluje pomysłu wszystkim zaangażowanym uczniom🙂

Przerywnikiem w czasie zajęć lekcyjnych była gra „Znaj znak”, memo historyczne. Gra była kontynuacją tematyki związanej z tożsamością i kulturą. Uczniowie w ten sposób mogli poznać symbole narodowe Polski, jak również interesujące przedmioty czy osobistości zapisane na kartach historii Polski.


30/03/2019