O Nas
Kalendarz szkolny
Klasy
Zajęcia dodatkowe
Pliki do pobrania
Zapisy
Aktualności
Kontakt


© Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Im. Św. Kazimierza w Nottingham  2020

© Polish Language And Cultural Center in Nottingham  2020

Szkoła dla dzieci w wieku od 4 do 18 lat przygotowująca do egzaminów GCSE (gimnazjalny) i A Level (maturalny) z języka polskiego jako języka obcego. Zajęcia odbywają się w soboty od godz 9:00 do 12:00 w Bluecoat Beechdale Academy, Harvey Road, Nottingham

www.polishschoolnottingham.co.ukwww.polishschoolnottingham.co.uk

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. ŚW. KAZIMIERZA W NOTTINGHAM

POLISH LANGUAGE AND CULTURAL CENTRE IN NOTTINGHAM

OUR SCHOOL PROMOTES POLISH VALUES AND TRADITIONS, WHICH MAKE US ALL SO PROUD.

Est. 1951

(Registered Charity No. 1139846)

klasa 5A


Dzień Kropki w 5A! Najlepszy przykład jak zaangażować uczniów w aktywny udział w zajęciach i czerpać przyjemność z nauki!

14/09/2019


BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz historii Polski XX wieku.

Klasa 5a również pamięta o naszych bohaterach i z radością wysyła życzenia.

05/10/2019

Bohateron - turn on history! It is a nationwide historical campaign to commemorate and honor participants of the Warsaw uprising and 20th century Polish history.

Class 5Aalso remembers our heroes and is happy to send wishes


Klasa 5a w trakcie omawiania lektury Bolesława Prusa pt. "Katarynka".


By lepiej zrozumieć tytuł noweli, dzieci zapoznały się z tym zapomnianym , niespotykanym w dzisiejszych czasach przedmiotem muzycznym. Każdy mógł stworzyć swoją własną katarynkę, magiczne pudło grające. 🎵🎼🎶

Class 5A discussed a novel by Bolesław Prus entitled “Katarynka”.  (“Barrel Organ”)

In order to better understand the novel, the students familiarised themselves with this long forgotten and unheard of in this day and age,  musical instrument. Everyone could create their own Barrel organ, a magically playing box.🎵🎼🎶

28/11/2019

Dot day in class 5A.  A good example of how to engage students in active participation in a classes and enjoy learning.

" Katarynka" cz. 2

Uczniowie 5a nauczyli się również altruistycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy jak w przypadku tytułowej bohaterki, małej niewidomej dziewczynki.

“Katarynka” pt. 2

Students of class 5A also learned the altruistic attitude towards people in need of help as in the case of the blind heroine in the novel.

" Katarynka" - problematyka utworu oczami uczniów klasy 5a.

Dobro, które dajemy zawsze do nas wraca.

Nigdy nie jest za późno by zacząć od nowa, podać dłoń, okazać serce ..♥️

“Katarynka” - The problems as seen through the eyes of class 5A students.

The good we give always comes back to us.

Its never too late to start again, shake hands, show your heart.


Klasa 5a w kadrze! :)🎥🎞️🎬

"Na ostatniej lekcji rozmawialiśmy o kuchniach świata. Poznaliśmy tradycje kulinarne z różnych stron. Dzieci przyswoiły słownictwo i uczyły się prawidłowego zachowania w miejscach publicznych m. in. w restauracji. Na filmikach udowodniły że doskonale widzą różnicę pomiędzy właściwym a haniebnym zachowaniem. 😊"

Class 5 a in the frame! 😊  🎥🎞️🎬

" in our last lesson we talked about cuisines of the world. We've learned culinary traditions from different sides. Children were able to improve their vocabulary and learn how to behave properly in public places like a restaurant. In the videos they proved that they can clearly see the difference between proper and shameful behaviour. 😊 "

18/01/2020


Dlaczego praca domowa jest tylko dla uczniów? Nauczyciele mają fajnie nie muszą robić zadań domowych. Pani Marta Kozłowska, wychowawczyni klasy 5a, podjeła wyzwanie i odrobiła bardzo nietypową pracę domową.

Why is homework only for students? Teachers have it best, they don't have to do homework. Mrs Marta Kozłowska, a class 5A teacher, took on a challenge and did some very unusual homework

01/02/2020Każdemu przyda się chwila relaksu podczas ciężkiej prac.. Klasa 5a i 5b z pewnością wie jak dobrze wykorzystać ten czas! 😁

Everyone needs a moment of relaxation during hard work.. Class 5 a and 5 b certainly knows how to make good use of this time! 😁

01/02/2020

Rok szkolny 2019/2020